ביצוע העתקת המבנה הברזלי - מתקופת הברזל. העתקת הסלע חלק ממבנה עתיק מתקופת הברזל. הסלע בגן החבל - בשוהם