פסיפס השלום - חיפה

בית זיסר

מזרקות

בריכת שחיה

שבעת המינים